Friday, August 01, 2008

திரு. அப்துல் கலாமுடன் சந்திப்பு


இந்தியக் கனவு 2020 அணியினரும் வேறு தன்னார்வக் குழுத் தோழர்களும் ஜூலை 2008ல் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு. அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களைச் சந்தித்தனர்.

சந்திப்பு பற்றிய அறிக்கையும் ஐயா அவர்களின் செய்தியும் புகைப்படங்களுடன் இங்கே பார்க்கலாம்.